Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. iFleur.nl is onderdeel van Bloemsierkunst Joop Bouwmeester. Naast de bloemenwinkel te Neede is Bloemsierkunst Joop Bouwmeester eind 2005 gestart met de verkoop van zijdebloemen via internet onder de naam iFleur.nl. 
 2. Deze algemene voorwaarden behoren tot de internetactiviteiten van Bloemsierkunst Joop Bouwmeester onder de naam iFleur.nl.
 3. KvK-nummer: 08032303
 4. BTW-identificatienummer: NL803164968B01
Artikel 2 Toepassing
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website iFleur.nl, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 3. De Overeenkomst tussen de Koper en iFleur.nl komt tot stand doordat de Koper een aanbieding accepteert of een bestelling plaatst.
Artikel 3 Prijzen
 1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.
 2. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 3. In sommige gevallen is sprake van een aanbiedingsprijs. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
 4. iFleur.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die eventueel onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten.
Artikel 4 Betaling
 1. Bij bestellingen via iFleur.nl kan op de volgende manieren worden betaald:
  • iDEAL
  • overboeking
  • credicard
  iFleur.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 2. Bij contant bij afhalen kan gebruik gemaakt worden van een pinautomaat.
Artikel 5 Levering en leveringstijd
 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. iFleur.nl streeft ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 1 werkdag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. iFleur.nl streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
 3. Indien de leveringstermijn van 30 dagen niet gehaald wordt, kan in overleg met de Koper een nieuwe levertijd afgesproken worden. Eventueel kan de Koper de overeenkomst ontbinden, reeds betaalde bedragen worden dan binnen 30 dagen terugbetaald.
 4. De Koper heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van reden, een product retour te sturen. De Koper zorgt in dit geval voor de frankering van het te retourneren product. De verzendkosten worden bij terugbetaling in mindering gebracht. Deze afkoelingsperiode geldt niet voor producten die in opdracht zijn gemaakt, voor planten groter dan 140cm en voor verse bloemen en planten.
Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen
 1. De overeenkomsten tussen iFleur.nl en de Koper worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen iFleur.nl en de Koper mochten ontstaan naar aanleiding van een door iFleur.nl met de Koper gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
 1. iFleur.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van de door iFleur.nl geleverde producten is ontstaan.
Artikel 8 intellectuele eigendom
 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij iFleur.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Artikel 9 Overmacht
 1. In geval van overmacht is iFleur.nl niet gehouden de verplichtingen tegenover de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen tegenover de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite en een niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.